مدل خلاصه نویسی

دانشجویان گرامی فرمت فایل خلاصه ها بایستی به فرم زیر باشد.

فونت B Nazanin با اندازه 14 تیتر سوالات باید bold باشد سوالات تستی بایستی سال برگزاری آزمون داشته باشد جواب های تست به صورت پاسخنامه در آخرین صفحه ورد باشد تمام متن ها باید تایپی باشد نه تصویر بین هر سوال یک خط فاصله وجود داشته باشد. نام فایل باید شماره صفحات خلاصه ای باشد که به شما تخصیص یافته است.  فایل ورد خلاصه بایستی شماره صفحه داشته باشد.

کسانی که در موعود مقرر فایل خود را ارسال نکنند شامل کسر نمره خواهند شد.

در لینک زیر می توانید نمونه  را دریافت کنید.
دانلود الگوی خلاصه

موفق باشید

گزارش تخلف
بعدی